Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe site-ul nostru.

Atunci când vizitați paginile noastre web sau ne contactați prin intermediul formularului de contact, e-mail, telefon sau fax, sunt colectate diverse date personale.

Datele personale sunt datele prin care vă puteți identifica personal. Din păcate, în general, nu este posibil să se afișeze un site web fără date personale pe dispozitivul dumneavoastră, acesta include, de exemplu, adresa dumneavoastră IP.

În continuare, vă vom oferi informații detaliate despre ce date colectăm, pentru ce le folosim, cum și în ce scop se face acest lucru, precum și despre drepturile pe care le aveți.

1. Entitatea responsabilă

Responsabilă pentru prelucrarea datelor pe aceste site-uri web este

BECATEX SRL
Strada Armata Română 56
RO-Sfântu Gheorghe
Tel.: +40 (747)460 466
E-Mail: office@becatex-srl.com

Reprezentanți legali: Corina Borboly | Bettina Breese
Înregistrare în registrul comerțului: t J14/14/2022
Cod de identificare fiscală: RO45505186

2. Responsabil cu protecția datelor

Pentru compania noastră, am desemnat un responsabil cu protecția datelor; îl puteți contacta la următoarele date de contact:

Jan Frederic Uhlenbruch
c/o HUM Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79
D-44536 Lünen
Tel.: +49 (0)231 880885-32
E-Mail: j.uhlenbruch@hum-online.de

3. Autoritatea de supraveghere

Autoritatea responsabilă pentru protecția datelor pentru noi este

The National Supervisory Authority For Personal Data Processing
28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1
010336 București, România
Tel.: +40 318 059 211
E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro

4. Găzduire

Site-urile noastre web sunt găzduite pe serverele unui furnizor extern de servicii de găzduire, anume Image Arts GmbH, Otto-Hahn-Str. 2, D-40670 Meerbusch.

Datele cu caracter personal colectate pe site-urile noastre web sunt prelucrate pe aceste servere. Acestea includ, de exemplu, adrese IP, metadate și date de comunicare, accesări ale site-ului web și alte date generate prin intermediul site-urilor web.

Furnizorul nostru de servicii va prelucra datele dumneavoastră doar în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale de servicii și va respecta instrucțiunile noastre cu privire la aceste date. Am încheiat un contract de procesare a datelor cu furnizorul nostru de servicii pentru a asigura o prelucrare conformă cu protecția datelor.

Utilizarea furnizorului nostru de servicii se face în interesul unei furnizări sigure și eficiente a site-urilor noastre web de către un furnizor profesionist (Art. 6 alin. 1 lit. f RGPD).

5. Fișiere jurnal de server

Furnizorul de găzduire a site-urilor noastre web colectează și stochează informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră le transmite automat atunci când vizitați site-ul web.

Acestea sunt:

 • Referință (site-ul web vizitat anterior)
 • Pagina web sau fișierul solicitat
 • Tipul de browser și versiunea browserului
 • Sistemul de operare utilizat
 • Tipul de dispozitiv utilizat
 • Ora accesării
 • Adresa IP în formă anonimizată
6. Analiză, statistică și cookie-uri

Datele de analiză sunt colectate exclusiv în scopul evaluării statistice și al optimizării tehnice a ofertei noastre web. În rest, folosim doar cookie-uri tehnice necesare.

7. Solicitări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele cu caracter personal rezultate din aceasta, va fi stocată și prelucrată de noi în scopul procesării solicitării dumneavoastră. Nu vom distribui aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. b RGPD, în cazul în care solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) în procesarea eficientă a solicitărilor adresate nouă.

Datele pe care ni le trimiteți prin cereri de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea, vă retrageți consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu mai există (de exemplu, după finalizarea procesării solicitării dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

8. Aplicații

WVă oferim posibilitatea de a aplica la noi (de exemplu, prin e-mail sau prin poștă).

În continuare, vă informăm despre amploarea, scopul și utilizarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de aplicare.

Vă asigurăm că colectarea, procesarea și utilizarea datelor dumneavoastră se face în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor și cu toate celelalte dispoziții legale și că datele dumneavoastră vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

8.1 Amploare și scopul colectării de date

Când ne trimiteți o cerere, procesăm datele dumneavoastră personale asociate (de exemplu, date de contact și comunicare, documente de aplicare, note în cadrul interviurilor de angajare etc.), atât cât este necesar pentru a lua o decizie cu privire la stabilirea unui raport de muncă.

Baza legală pentru aceasta este Art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

Datele dumneavoastră personale sunt transmise în cadrul companiei noastre exclusiv persoanelor care sunt implicate în procesarea aplicației dumneavoastră.

8.2 Durata de păstrare a datelor candidaților

Dacă nu putem să vă oferim un loc de muncă, dacă refuzați o ofertă de loc de muncă sau vă retrageți cererea, ne rezervăm dreptul de a păstra datele pe care ni le-ați transmis pe baza intereselor noastre legitime (Art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) până la 6 luni după finalizarea procesului de aplicare (respingere sau retragere a aplicației). Ulterior, datele vor fi șterse, iar documentele de aplicare fizice vor fi distruse.

Păstrarea servește în special ca dovadă în cazul unui litigiu legal. Dacă este evident că datele vor fi necesare după expirarea termenului de 6 luni (de exemplu, datorită unui litigiu legal iminent sau în curs), ștergerea va avea loc numai atunci când scopul păstrării ulterioare nu mai există.

9. Drepturile dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa oricând către noi, folosind datele de contact indicate în impressum și în secțiunea „Entitatea responsabilă”.

9.1 Retragerea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor (Art. 7 (3) RGPD)

Multe procese de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Puteți retrage un consimțământ deja acordat în orice moment. Pentru aceasta, este suficientă o notificare informală prin e-mail către noi. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la retragere rămâne neschimbată de retragere.

9.2 Dreptul la informare, corectare, blocare, ștergere (Art. 15-17 RGPD)

În cadrul prevederilor legale în vigoare, aveți oricând dreptul la o informare gratuită (Art. 15 RGPD) despre datele dvs. personale stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor, precum și, eventual, un drept de corectare, blocare sau ștergere a acestor date (Art. 16, 17 RGPD).

9.3 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 RGPD)

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale (Art. 18 RGPD). Acest drept există în următoarele cazuri:

 • Dacă contestați exactitatea datelor dvs. personale stocate de noi, avem nevoie în general de timp pentru a verifica acest lucru. Pentru durata verificării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 • Dacă prelucrarea datelor dvs. personale a avut loc sau are loc în mod ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în locul ștergerii.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, apăra sau face valabile drepturile legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, în locul ștergerii.
 • Dacă ați depus o obiecție conform Art. 21 alin. 1 RGPD, trebuie făcută o evaluare între interesele dvs. și cele ale noastre. Atâta timp cât nu este clar care interese predomină, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. personale, aceste date – cu excepția stocării lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dvs. sau pentru a face valabile, exercita sau apăra drepturile legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public major ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.

9.4 Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele pe care le procesăm automatizat pe baza consimțământului dvs. sau în îndeplinirea unui contract, într-un format obișnuit, lizibil de mașină (Art. 20 RGPD). Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este tehnic posibil.

9.5 Dreptul de a obiecta (Art. 21 RGPD)

Dacă procesarea datelor se bazează pe Art. 6 Abs. 1 lit. e sau f RGPD, aveți oricând dreptul, din motive care decurg din situația dvs. specială, să obiectați față de procesarea datelor dvs. cu caracter personal. Baza legală pe care se bazează o prelucrare poate fi luată din această declarație de protecție a datelor. Dacă obiectați, nu vom mai procesa datele dvs. cu caracter personal afectate, cu excepția cazului în care putem dovedi motive legitime și imperioase pentru procesare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau procesarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale (Obiectare conform Art. 21 Abs. 1 RGPD).

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt procesate în scopul de a face publicitate directă, aveți dreptul de a obiecta oricând la procesarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Dacă obiectați, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopul publicității directe (Obiectare conform Art. 21 Abs. 2 RGPD). Nu are loc un profil.

9.6 Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD)

Indiferent de orice alt remediu administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al locului de reședință obișnuit, locul de muncă sau locul presupus al încălcării, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă RGPD (Art. 77 RGPD).