Adatvédelmi nyilatkozat

Örülünk, hogy meglátogatta a weboldalunkat.

Amikor meglátogatja a weboldalainkat, vagy kapcsolatba lép velünk a kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül, különböző személyes adatokat gyűjtünk.

A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel személyesen azonosítható. Sajnos alapvetően nem lehetséges egy weboldal megjelenítése az Ön eszközén személyes adatok nélkül, ideértve például az IP-címét is.

A következőkben részletes információt nyújtunk arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, mire használjuk azokat, hogyan és milyen célból történik ez, valamint milyen jogokkal rendelkezik.

1. Felelős szervezet

A weboldalakon történő adatfeldolgozásért felelős szervezet:

BECATEX SRL
Strada Armata Română 56
RO-Sfântu Gheorghe
Tel.: +40 (747)460 466
E-Mail: office@becatex-srl.com

Képviselők: Corina Borboly | Bettina Breese
Kereskedelmi nyilvántartási bejegyzés: t J14/14/2022
Adószám: RO45505186

2. Adatvédelmi tisztviselő

Cégünkben kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akit az alábbi elérhetőségeken érhet el:

Jan Frederic Uhlenbruch
c/o HUM Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79
D-44536 Lünen
Tel.: +49 (0)231 880885-32
E-Mail: j.uhlenbruch@hum-online.de

3. Felügyeleti hatóság

Számunkra az adatvédelemért felelős hatóság:

The National Supervisory Authority For Personal Data Processing
28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1,
post code 010336 Bucharest, Romania
Tel.: +40 318 059 211
E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro

4. Tárhely

Weboldalainkat egy külső hosting szolgáltató szerverein, nevezetesen az Image Arts GmbH, Otto-Hahn-Str. 2, D-40670 Meerbusch, tároljuk.

Weboldalainkon összegyűjtött személyes adatokat ezeken a szervereken dolgozzák fel. Ezek például az IP-címek, meta- és kommunikációs adatok, weboldal hozzáférés és egyéb adatok, amelyek a weboldalakon keresztül generálódnak.

Szolgáltatónk csak akkor dolgozza fel az Ön adatait, amennyiben ez szolgáltatásnyújtási kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, és betartja utasításainkat az adatokkal kapcsolatban. Szerződést kötöttünk szolgáltatónkkal az adatok feldolgozásáról, hogy biztosítsuk az adatvédelmi konform feldolgozást.

Szolgáltatónk bevonása a weboldalaink biztonságos és hatékony elérhetőségének érdekében történik, egy szakmai szolgáltatótól (Art. 6 Abs. 1 lit. f ÁAR).

5. Szervernaplófájlok

Weboldalaink tárhelyszolgáltatója úgynevezett szervernaplófájlokban gyűjti és tárolja azokat az információkat, amelyeket a böngészője a weboldalak meglátogatásakor automatikusan továbbít.

Ezek a következők:

 • Hivatkozó (korábban meglátogatott weboldal)
 • Kért weboldal vagy fájl
 • Böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Használt eszköz típusa
 • A hozzáférés ideje
 • Anonimizált formában lévő IP-cím
6. Elemzés, statisztika és sütik

Az elemzési adatokat kizárólag statisztikai kiértékelésre és webes ajánlatunk technikai optimalizálására gyűjtjük. Egyébként csak technikailag szükséges sütiket használunk.

7. Kérdések e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül lép kapcsolatba velünk, kérését, beleértve az abból származó összes személyes adatot, tároljuk és feldolgozzuk az Ön kéréseinek feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön hozzájárulása nélkül.

Ezen adatok feldolgozása a ÁAR 6. cikk 1. bekezdése b) pontja alapján történik, ha kérelme egy szerződés teljesítésével áll összefüggésben vagy előszerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) és/vagy jogos érdekeinken (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pont) az irányunkba intézett kérelmek hatékony kezelésében.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi kérelmek során átadott adatok nálunk maradnak, amíg a törlést kérelmezi, visszavonja a tárolásra adott hozzájárulását, vagy megszűnik az adattárolás célja (pl. miután befejeződött a kérésének feldolgozása). Kényszerítő törvényi rendelkezések – különösen a törvényi archiválási időszakok – érintetlenek maradnak.

8. Jelentkezések

Lehetőséget kínálunk arra, hogy jelentkezzen nálunk (pl. e-mailben vagy postán keresztül).

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat során összegyűjtött személyes adatainak terjedelméről, céljáról és felhasználásáról.

Biztosítjuk, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása összhangban van az érvényes adatvédelmi jogszabályokkal és minden egyéb jogi előírással, és adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

8.1 Adatgyűjtés mértéke és célja

Amikor jelentkezést küld nekünk, feldolgozzuk az azzal kapcsolatos személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, jegyzetek a jelentkezési beszélgetések során stb.), amennyiben ez szükséges a munkaviszony létrehozásáról szóló döntés meghozatalához. Az erre vonatkozó jogalap az Art. 6 (1) bekezdés b) pontja az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) szerint.

Személyes adatait vállalatunkon belül kizárólag azoknak a személyeknek továbbítjuk, akik részt vesznek jelentkezésének feldolgozásában.

8.2 Pályázati adatok megőrzési ideje

Amennyiben nem tudunk állást ajánlani Önnek, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy a jogos érdekeink alapján (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pont) a jelentkezési eljárás befejezésétől (az állásajánlat elutasítása vagy a jelentkezés visszavonása) számított 6 hónapig megőrizzük adatait. Ezután az adatokat töröljük, és a fizikai jelentkezési dokumentumokat megsemmisítjük.

Az adatok megőrzése elsősorban bizonyítási célokat szolgál jogviták esetén. Ha nyilvánvaló, hogy az adatok a 6 hónapos időszak lejárta után is szükségesek lesznek (pl. fenyegető vagy folyamatban lévő jogvita miatt), a törlés csak akkor történik meg, amikor a további megőrzés célja megszűnik.

9. Az Ön jogai

Jogaik érvényesítése érdekében bármikor fordulhat hozzánk a impresszumban, valamint a Felelős szervezet részben megadott elérhetőségeinken.

9.1 Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása (7. cikk (3) ÁAR)

Sok adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Egy már adott hozzájárulást bármikor visszavonhat. Ehhez elegendő egy formailag kötetlen üzenet küldése e-mailben hozzánk. A visszavonásig végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűsége a visszavonástól érintetlen marad.

9.2 Az információhoz való jog, helyesbítés, zárolás, törlés (15-17. cikk ÁAR)

Az érvényben lévő törvényi rendelkezések értelmében Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérni (15. cikk ÁAR) az Ön tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, az adatfeldolgozás céljáról, valamint szükség esetén a jogot az ilyen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére (16., 17. cikk ÁAR).

9.3 Jog a feldolgozás korlátozására (18. cikk ÁAR)

Joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását (18. cikk ÁAR). Ez a jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja nálunk tárolt személyes adatainak helyességét, általában időre van szükségünk annak ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés ideje alatt jogában áll kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt vagy történik, a törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítése, védelme vagy gyakorlása céljából, jogában áll a törlés helyett kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
 • Ha 21. cikk (1) bekezdés szerinti ellenzést nyújtott be, mérlegelést kell végeznünk az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem döntötték el, hogy melyik érdek a fontosabb, jogában áll kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – a tárolásukon kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekéből dolgozhatják fel.

9.4 Az adatok hordozhatóságának joga (20. cikk ÁAR)

Önnek joga van arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából automatizáltan feldolgozott adatokat magának vagy egy harmadik félnek egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át (20. cikk ÁAR). Ha az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős személynek, ez csak akkor lehetséges, ha technikailag megvalósítható.

9.5 Ellenvetési jog (21. cikk ÁAR)

Ha az adatok feldolgozása az 1. cikk (6) bekezdésének e vagy f pontja alapján történik, akkor Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben az a saját különleges helyzetéből adódó okokból szükséges. A feldolgozás jogalapját, melyre a feldolgozás alapul, megtalálhatja ebben az adatvédelmi nyilatkozatban. Ha tiltakozik, akkor a vonatkozó személyes adatait nem fogjuk tovább feldolgozni, hacsak nem tudunk igazolni, hogy a feldolgozásra kényszerítő, védelmezendő okok vannak, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges (21. cikk (1) ÁAR tiltakozás).

Ha a személyes adatait közvetlen reklámozás céljából dolgozzák fel, akkor Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a Önt érintő személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen. Ha tiltakozik, akkor a személyes adatait ezt követően nem használják fel közvetlen reklámozás céljából (21. cikk (2) ÁAR tiltakozás). Profilalkotásra nem kerül sor.

9.6 Jog a felügyeleti hatósághoz intézett panaszra (77. cikk ÁAR)

Az Önnek másodlagos adminisztratív vagy bírói jogorvoslati jogának sérelme nélkül jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása megsérti a ÁAR-t (77. cikk ÁAR).